Portal Niedziela - 26 marca 2023 Dory, Olgi, Teodora     "Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga - jest zdolny do miłowania i przyjmowania daru miłości." - Jan Paweł II
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg nieograniczony na oddanie w użytk. wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Żeromskiego...Powrót

Burmistrz Gołdapi podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat następującej nieruchomości położonej na terenie miasta Gołdap:

1. Obręb II Gołdap – ul. Żeromskiego
Działki gruntu niezabudowane o nr ewidencyjnych: 811/3, 812/4, 814/3, 815/6, 827/4 o łącznej powierzchni 16749 m2 – przeznaczenie pod budowę ciepłowni miejskiej o mocy minimum 18 MW.

Cena wywoławcza nieruchomości – 683 100,00 zł + 22% VAT
Minimalne postąpienie – 6 850,00 zł
Wadium - 68 350,00 zł
Koszty jednorazowe nie podlegające przetargowi - 11 260,00 zł

- Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu + 22 % VAT i płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;
- Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 3% ceny gruntu uzyskanej w przetargu dla nieruchomości przeznaczonej pod budowę ciepłowni;
- Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
- Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do pokrycia kosztów notarialnych i jednorazowych nie podlegających przetargowi;
- Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończonym przetargu;
- Ewentualne okazanie granic nieruchomości na zlecenie i koszt nabywcy;
- Termin zabudowy: zakończenie do dnia 31.12.2010 r.
- W dniu przetargu należy okazać komisji przetargowej dowód wpłaty wadium.

Przetarg odbędzie się 4 grudnia 2008 roku o godz. 12ºº w sali narad (pokój nr 10, I piętro) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.
Wadium do przetargu należy wpłacić najpóźniej do 1 grudnia 2008 r. na konto (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463.
Osoba, która wygrała przetarg i uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, traci wpłacone wadium a przetarg uważa się za nieważny.

Dokładne informacje: UM pok. nr 24, tel. 087-615 60 41


Data publikacji: 2008-09-25
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: