Portal - Dobra
Strona główna
polski


Rozległy Masyw Góry Łopień oraz Przełom Czarnej Rzeki w Słopnicach - Zaświerczu 

 Sklep kółka rolniczego w Dobrej
(skan zdjęcia z obszernego artykułu z czasopisma z 1937 r. ze zbiorów własnych)
Widok na kopułę szczytową Mogielicy wraz z fragmentami górnoreglowej
świerczyny (rezerwat przyrody)
/ Widok z osiedla Plebańskie w Słopnicach /Widok na osiedle Plebańskie i Gimnazjum w Słopnicach przy drodze do Jurkowa
przez Przełęcz Marszałka Rydza - Śmigłego na Chyszówkach.Przedwojenne ćwiczenia policjantów w Dobrej
(fotografia odzyskana z bardzo zniszczonego filmu)

klasy II  (mapa do pobrania i wydrukowania) >>>> Europa mapa 1 kolor
Obiekty obowiązkowe podkreślono !
Europa mapa 2


Dobra (1806-1869)Lawinisko na Śnieżnicy
Gorce i Beskid Wyspowy - Mapa hipsometryczna1 - Uczestnicy kursu harcerskiego dla zastępowych chorągwi harcerskiej z Rydułtów w Słopnicach Królewskich w Małopolsce.

2 - Pomnik "Nieznanego Żołnierza" wystawiony własnemi siłami harcerzy z Rydułtów, uczestników kursu w Słopnicach Królewskich pod Limanową (1931)

/pomnik położony jest koło delikatesów CENTRUM w Słopnicach Dolnych/
Mapa geologiczna Galicyi 1884-1885
(Gmina Dobra) skala mapy: 1:75kZmiany krajobrazu w Beskidzie Wyspowym. Polskie Karpaty Fliszowe (Gmina Dobra)
Ziaja W. Landscape changes in the Beskid Wyspowy Mts, Polish flysch Carpathians.
Ecology (Bratislava) 1996
Gmina Słopnice


/ ...wersja robocza/


poniżej ciekawy fragment tekstu z powyższego przewodnika:
"Następne stacje za Nowym Sączem: Marcinkowicie, Klęczany — z najstarszemi w Polsce kopalniami nafty od 1858 r. — które spotykamy po raz ostatni w Limanowej — tu w r. 1914 miała miejsce wielka bitwa między wojskami Rosji i Austrji; pamiątką po niej jest — cmentarz. Za Dobrą pociąg wspina się pod górę, mija Kasinę, i Mszanę — stąd jedzie wzriłuż rz. Raby, Zaryte, dalej Rabka — bardzo odwiedzana miejscowość lecznicza z kąpielami jodowemi; przy przystanku widać stary kościołek. Na lewo grupa samotnie sterczących szczytów — t. zw. Gorce (najw. Turbacz — 1311 m., Śnieżnica, i in.)..."


Animacja 3D Mogielicy (HD) >>> ewentualnie kliknij 2x

( w przygotowaniu m.in. Mapa przyrodnicza rezerwatu "Mogielica" )


Przełom Czarnej Rzeki (Gmina Słopnice) - animacja 3D


Mogielica (Gmina Słopnice/Gmina Dobra) - animacja 3DŁopieńZsuw na Ćwilinie (Gmina Dobra, Beskid Wyspowy)


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: Marek Kłodnicki